Polyuretan plattor Thermano

Takisolering paneler med polyuretan PIR Themrnao är ofta den bästa möjliga lösningen. Naturligtvis är det inte så i varje fall, varje investerare tillsammans med formgivaren själv bör individuellt bedöma vilken lösning som är bäst. Men om någon har redan beslutat att använda plattor Thermano, så kan det säkert vara ett bra beslut.

Värmeisolerande skivor Thermano används för att isolera platta tak och lutande, golv och väggar. De används i bostadsbyggandet (i en- och flerfamiljshus), inom industrin och jordbruket (byggnader). Plattor PIR skum används ofta i västvärlden, i Europa och Nordamerika, i länder med klimat som liknar vårt. Hos våra västerländska grannar har PIR polyuretanpaneler använts redan på tak i mitten av bostadsbyggandet, som i Nederländerna och Belgien.

En platta med polyuretan PIR är vattentät, dess användning säkerställer att luften i ditt hem är ren och fräsch, eftersom fukt inte tränger in i det inre, så det finns inga förutsättningar för utveckling av skadliga och mögel. Cellstrukturen av polyuretan och dess hög densitet ger en stabil termisk förhållande inomhus.

PIR skivor tillåter dig att uppnå betydande energibesparingar. Med moderkort polyuretan kan energiförluster i förhållande till byggnaden utan isolering reduceras med ca 40%. Inga andra medel ger jämförbara besparingar.

Mer på http://www.thermano.eu/

Comments are closed.