Modern byggnad – sandwichpaneler och trapetsplåt

Byggandet av moderna fabriker och lager kräver användning av innovativa byggmaterial. Dessa är först och främst stål och glas med ett minimum av betong, som används enbart som en stiftelse. Stål skelett av byggnader är täckt med sandwichpaneler eller trapetsplåt. Denna typ av konstruktion gör det möjligt att utföra arbetet för nästan hela året oavsett väder. Detta kan avsevärt minska investerings tid och därmed dess kostnad. Trapetsplåt används först och främst för tak utan också som en beklädnad av ytterväggar eller för att bygga partitioner inne i byggnaden. Den är gjord av metallplåt med en tjocklek av 0,5 till 1,5 mm. Höjden av profilen är variabel och kan variera beroende på tillämpningen arket från 5 till 15 cm. Profiler används i låga byggnader med en liten spännvidd av taket, medan profilerna är konstruerade för höga byggnader med stora spännvidd. Trapetsplåt är bäst när det gäller platta tak med en lutning på ca 5 grader.

Läs vidare http://www.balex.eu/sv/sandwichelement/


Comments are closed.